Qytetarët përmetarë të shqetësuar: priten përgjigjet e 15 tamponeve Covid19