Qytetarët dhe subjektet qe marrin sherbim nga zyrat e DPSHTRR duhet te njihen me kete njoftim