Pikasso nje gjeni i pikturës moderne sipas Thisea Shytit

Thisea Shyti: Vepra e tij ka ushtruar një ndikim të fortë në zhvillimin e artit modern. Ka jetuar dhe punuar në Francë, prandaj pa frikë theksi te Pikasso bie në rrokjen e fundit. Eshte nje gjeni i piktures, per te janë shkruar qindra libra, studime kushtuar secilës punë, pëllumbave që ka mbajtur, qenve që ka pasur, kapeleve që ka veshur. Pikturat e tij duke qënë shumë syresh të pakuptueshme të bejne dhe të detyrojnë të kuptosh se çfarë eshtë piktura moderne.