Permeti si ne dite dimri, bresher dhe shi, deme te medha ne pemet frutore...