Përmeti i gëzuar/ Asnjë qytetar përmetar i infektuar