Përmbytet edhe Nënstacioni Elektrik i Gjirokastrës! Disa Zona të Qytetit dhe disa Fshatra pa Drita!