“ Nurellari” Me Aktivitet Prodhues ne Berat, nga  Kompanitë më të Mira të Verërave në Shqipëri

Kompania  “Nurellari” zë vend të veçantë si një nga markat më të mira te prodhimit te vererave ne Shqiperi.

Kompania e ushtron aktivitetin prodhues ne zonen mes Beratit e Poliçanit.

Aktivitetin e nisi ne vitin `95` ne nje punishte te thjeshte , ndersa sot ka kantinë me teknologji moderne.

E mbeshtetur nga AZHBR me fondet e Skemës Kombëtare dhe Programit IPARD dhe nga Ministra  e Bujqësisë qe i ka dhënë me qira rreth 15 Ha tokë ka rritur prodhimin dhe cilesine e vererave tashme te njohura e te pelqyeshme nga konsumatoret vendas dhe te huaj.

Per llojshmerine dhe prodhimin me kualitet te larte te vererave,ompania eshte vlersuar edhe me çmime kombetare e nderkombetare.

Ajo eshte vleresuar edhe nga Ministri i Bujqesise Bledi Çuçi gjate nje takimi te tij me pronaret dhe prodhuesit e kompanise ne ambientet e kantines.

Gjate takimit, pronaret e kompanise “Nurellari” kane treguar per eksperiencen e tyre dhe kane vleresuar mbeshtetjen qe kane marre per ivestimet e kryera ne teknologji, zgjerimin e siperfaqeve te mbjella me vreshta dhe paketat e veçanta lehtësuese për investime të tilla; 6% Tvsh, 5% Tatim Fitimi dhe 0% Taksë Ndikimi në Infrastrukturë.