Një Makinë Eshtë Përfshirë nga Flakët në Qytetin e Elbasanit