Nisin Aksionet për Mbjelljen e Pemëve pranë Kalasë në Gjirokastër! Matura '95 e Gjimnazit "Asim Zeneli" Iniciatore me Ndihmën e Bashkisë!