Nga sot, kete vendim te Drejtorise se Policise Rrugore duhet ta lexojne te gjithe shoferet…

 

Vendimi lidhet me qarkullimin e atyre mjeteve që kane përfunduar afatin e kontrollit teknik.

Keshtu, perms ketij vendimi, do të lejohet të lëvizë çdo mjet që ka autorizim edhe nëse i ka skaduar afati i kontrollit teknik, por nuk do të tolerohet askush pa siguracion.
Pra cdo shofer qe ka nje siguracion të skaduar duhet ta rinovojë.
Dhe tjetra:
Deri në përfundimin e krizës së pandemise policia nuk do të nxjerrë probleme për kontrollin teknik.