Nga e hëna, ekspozimi do te jete shume i madh, prandaj...