Nëse je përgatitur për të udhëtuar me datë 15 qershor kujdes, Shoqata e Transportit publik ka marrë një vendim

Nese je pergatitur per te udhetuar me date 15 qershor kujdes, Shoqata e Transportit publik ka marre nje vendim. Ajo nuk ka pranuar të rifillojë punë ne kete date, vendim qe bie ndesh me ate qe ka vendosur me pare qeveria.

Po cilat jane arsyet?

E para, kushtet aktuale, të gjitha kompanitë në transportin publik janë të paafta për të filluar këtë shërbim mbasi eshte e pamundur të respektohet protokolli i caktuar, ne nje mjet të transporti qytetas apo ndërqytetës.

E dyta, ende , sipas tyre muk kane marre protokollin zyrtar dhe nje problem tjeter, me ate protokoll, 75% e ngarkesës, do të jetë shumë e vështirë të operohet me faturino.

Nisur nga keto, Ditën e hënë nuk ka nisje të transportit publik, thuhet ne vendimin e shoqates për transportin qytetas e ndërqytetës.