Ne Konsullaten shqiptare ne Selanik, shkarkime per performance te dobët