Ne Gjirokaster, shkurti me shira dhe te papritura...