Ne Bashkine Dropull, pergatitje per sezonin e ri shkollor