Ndryshimet në Targat e Automjeteve, Ja Risitë Që Do të Përmbajnë  

Targat e makinave që regjistrohen në Shqipëri do të ndryshojnë nga 2020 duke patur elementë të fortë sigurie.

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor njofton se targat do të kenë barkod unik progresiv si edhe hologramë të pamanipulueshme.

Sipas DPSHTRR, sasia e furnizimit është deri në 31 dhjetor 2022 dhe kjo sjell vetëm cilësi më të lartë, pa rritur tarifat.

Këto targa aplikohen për regjistrimet e reja, qytetarët/subjektet nuk detyrohen të ndërrojnë targat që kanë në përdorim.