Nafte pa akcize, ja kush perfiton!

Nga neser e tutje nis aplikimi.

JA POSTIMI I ZVKRYEMINISTRIT ERION BRACE ;

NIS APLIKIMI PER NAFTE PA AKCIZE,
PA TAKSE QARKULLIMI, PA TAKSE KARBONI, PA TVSH PERKATESE!
NAFTE 800 LEKE ME PAK!
APLIKONI NGA NESER!
SHKONI!
PERFITOJNE:
1. Fermeret individuale
2. Shoqerite e Bashkepunimit Bujqesor
3. Personat Fizike apo Juridike qe kryejne veprimtari bujqesore
SA PERFITOJNE:
1. 100% e sasise se nevojshme per siperfaqe deri ne 10 HEKTARE
2. 100% e sasise se nevojshme deri ne 10 HEKTARE dhe, mbi 10 HEKTARE sasine e naftes me normative te reduktuar
PERFITIMI PER LITER NAFTE:
1. 37 leke/liter Akcize
2. 27 leke/liter Takse Qarkullimi
3. 3 leke/liter Takse Karboni
4. 13.4 leke/liter TVSH respektive
TOTALI 80.4 LEKE/LITER
DOKUMENTAT:
1. NIPT I FERMERIT AKTIV per fermeret individuale
2. NIPT/NUIS AKTIV per personat fizik e juridik me aktivitet bujqesor
3. Toke Bujqesore ne pronesi ose ne perdorim me dokumentat perkatese
4. Madhesia totale e fermes
mbi 0.4 HEKTARE dhe parcele me te madhe se 0.1 HEKTARE.
APLIKONI APLIKONI APLIKONI:
NE PORTALIN E-ALBANIA, PRANE NJESIVE ADMINISTRATIVE, DREJTORIVE TE BUJQESISE, ADISA!
Paraqituni ne bashkine #Divjake e #Lushnje per ndihme aplikimi.
MOS HARRONI:
HOQEM TVSH E TAKSEN DOGANORE PER PLEHRA KIMIKE, PESTICIDE, FARERA E FIDANE BUJQESORE;
HOQEM TVSH PER MEKANIKEN BUJQESORE E ELEMENTET E SERAVE!
Etj etj etj!
KOSTO E PUNES NE BUJQESI NUK KA QENE KURRE ME E ULET!
Nderkohe;
TATIM FITIMI E TVSH NE BUJQESI E KEMI BERE ZEEEEEROOOOOO!