Mëngjesi i Sotëm në Rrugën e Ndënëkalasë, 14 Mars 2020