Me kontribut financiar vullnetar te DPSHTRR familja Alstafa ne shtepi te re...

Familja  Asfalta me 6 anëtarë,mbeshtetur me kontributin financiar prej 3.5 miljon lekesh te punonjesve te Drejrorise se Transportit Rrugor, gezon shtepi te re.

Kryeministri Edi Rama ka falenderuar punonjësit e DPSHTRR për gjestin solidar.

STATUSI NGA EDI RAMA

#TiNukDoJeshKurrëVetëm❤️

RESPEKT për kontributin vullnetar të mbledhur nga të gjithë punonjësit e DPSHTRR në shumën prej 3.5 milionë lekë të reja, në kuadër të përgjegjësisë sociale, që familja Alstafa prej 6 anëtarësh të gëzojë sot një shtëpi të re????

❤️ Një gjest i bukur solidariteti për të sjellë gëzim pranë familjeve që kanë më shumë nevojë????