Master Shkencor në Kanabis të Legalizuar! Njihuni me gradën më të re Master MBA!

Universiteti i Shkencave në Filadelfia ka filluar një program MBA për kanabis mjekësor, për të cilin shkolla raporton të jetë i pari i këtij lloji, sipas WHYY.

Universiteti i Filadelfias në SHBA eshte pjese e një numri në rritje të universiteteve që kanë filluar ofrimin e kurseve të kanabisit dhe programeve të gradave master – por disa pyesin se si ato qe do të adresojnë rolin e industrisë së barërave të këqija në riparimin e dëmeve të Luftës kundër Drogave për komunitetet e zi dhe ngjyre kafe.

Studentët e regjistruar në industrinë e Shkencave të Kanabisit mund të regjistrohen për katër kurse me zgjedhje të cilat përfshijnë një hyrje në industrinë mjekësore të marihuanës, financat, rregullimin, marketingun dhe shitjet, sipas një deklarate nga universiteti.

Një kurs i bazuar në projekt do t’u japë studentëve mundësinë për të hartuar një plan biznesi ose për të sjellë një produkt në treg. Opsioni i industrisë së kanabisit do të pranojë studentët deri më 1 dhjetor dhe do të fillojë mësimet në pranverën e vitit 2020.

Programi është pjesë e MBA në biznes farmaceutik dhe të kujdesit shëndetësor të USc, i cili përfshin një përzierje të klasave në internet dhe vizita në kampus here pas here.

Kanabisi ende kualifikohet si një ilaç i Programit nr 1, kategoria me kufizimet më të rrepta në furnizim, akses dhe hulumtim, për Vox – por PSE raporton që shumë presin që të rishikohet, gjë që do të mundësonte hulumtime në studime biomjekësore mbi të.

Në të vërtetë, USciences është në mesin e një kuadri të universiteteve që kanë filluar ofrimin e kurseve të përqendruara në kanabis dhe programe të gradave për të përmbushur këtë nevojë, nderkohe qe pjekuria e industrisë legale dhe akoma më shumë shtete i heqin kufizimet e tyre për substancën. Tridhjetë e tre shtete kanë legalizuar marihuanën mjekësore , ndërsa 10 shtete dhe Washington, DC kanë legalizuar përdorimin rekreativ.