KQZ per numrin e mandateve për çdo zonë zgjedhore. Cfare eshte vendosur per Gjirokastren ?

Me 25 Prill 2021 do zhvillohen zgjedhjet per Kuvendin Popullor dhe per shkak te lëvizjeve të popullsisë Dibres dhe Gjirokastres u hiqet nga nje mandat.

Mandatet sipas qarqeve:

Qarku Berat             – 7 (shtatë) mandate

Qarku Dibër            – 5 (pesë) mandate

Qarku Durrës          – 14 (katërmbëdhjetë) mandate

Qarku Elbasan        – 14 (katërmbëdhjetë) mandate

Qarku Fier               – 16 (gjashtëmbëdhjetë) mandate

Qarku Gjirokastër   – 4 (katër) mandate

Qarku Korçë           – 11 (njëmbëdhjetë) mandate

Qarku Kukës           – 3 (tre) mandate

Qarku Lezhë           – 7 (shtatë) mandate

Qarku Shkodër       – 11 (njëmbëdhjetë) mandate

Qarku Tiranë          – 36 (tridhjetegjashtë) mandate

Qarku Vlorë           – 12 (dymbëdhjetë) mandate