Koncerte, Ansambli Folklorik LUNXHERIA ne Cajup dhe Manastirin e Spilese