Këtë Ligj Duhet ta Lexojnë të Gjitha Bizneset

Bejme fjale per Ligjin e Fizkalizimit qe e gjeni ne Fletoren Zyrtare.

Aty do te njiheni me proceduat dhe kriteret e plota që cdo biznes duhet te realizoje dhe qe ndahen ne  katër faza.

Epara, transaksionet me para në dorë Biznes-Konsumator dhe qe parashikohet të nisë zbatimin nga data 1 korrik 2020.

E dyta, e fiskalizimit për transaksionin pa para në dorë Biznes-Qeveri qe do të fillojë nga data 1 janar 2021.

E treat, prek transaksionet pa para në dorë Biznes-Biznes dhe fillon nga zbatimi nga data 1 korrik 2021.

Shtojme se monitorimi i pagesave të këtyre transaksioneve do të realizohet nëpërmjet sistemit banker.

Faza e katert përfshin ngritjen e regjistrit të aseteve të biznesit dhe fillon nga zbatimi gjatë vitit 2020.

Nderkohe bizneseve u eshte lene kohe tranzitore deri në përshtatjen e subjekteve me sistemin e ri.

Ne Fletoren Zyrtare lidhur me kete ligj ju gjeni gjithshka qe duhet te njihni dhe zbatoni edhe per faturat, rregullat e vecanta te zbatimit te saj si, leshimi i fatures behet ne momentin që jepet malli apo shërbimi dhe se, për veç lëshimit të faturës tatimpaguesi duhet të lëshojë edhe një faturë pranimi të mallrave apo shërbimeve në ato raste kur blen mallra nga individë që nuk janë të regjistruar në treg, blen mallra nga subjekte bujqësore që janë pjesë e skemës së kompensimit etj.