Ju kujtohet, Bie bora flokë-flokë....

NGA FAQJA E PETRO MEJDI:

Kjo këngë popullore , e botuar në vëllimin e parë të Kolanës së Institutit të Kulturës Popullore Tiranë , është mbledhur nga Stefan Bulo , studjues dhe mbledhës i hershëm i folklorit.

Ai është nga Sheperi i Zagorisë .

Lëndën folklorike të mbledhur në vite e ka botuar në një vëllim të zgjeruar me folklor nga Zagoria .

E kemi publikuar dhe më herët dhe ka patur shumë lexues .

Është një perlë e vërtetë .