Java Olimpike 2022 ne shkollen e mesme Siri Shapllo te Gjirokastres. Po ne shkollat e tjera ?

Aktivitete përmbyllëse në kuadër të Javës Olimpike 2022!

Në kuadër të Javës Olimpike nxënësit e shkollës se mesme Siri Shapllo ne Gjirokaster organizuan ndeshje në disiplinën volejboll ndërmjet klasave por edhe me skuadër kundërshtare perfaqësues të shkollës Pandeli Sotiri,nën kujdesin e mësuesit të Edukimit Fizik Gligor Çabeli.


Qëllimi i Javës Olimpike është të kontribuojë në një botë më të mirë duke edukuar të rinjtë dhe duke inkurajuar sportet.