Ja rezultatet ne njesine nr.10 ne Tirane ku votimi dhe numerimi u be elektronikisht