Ja pse kete njoftim te DRSHTRR duhet ta lexojne te gjithe perdoruesit e mjeteve...

Ja njoftimi i DPSHTRR

Duke filluar nga data 4 qershor 2020 do aplikohen masa administrative për të gjithë ata zotërues mjetesh që bëjnë ndryshime të karakteristikave konstruktive/funksionale të mjetit pa marrë fillimisht Autorizimin për ndërhyrje nga DPSHTRR (në zbatim të pikës 4, neni 78 i ligjit nr. 8378, datë 22.7.1998, “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar)!”, njofton DPSHTRR.

Masat administrative për ndryshime pa autorizim: 10,000 Lekë

-të ngjyrës

-kutisë së shpejtësisë

-të tjera me procedurë të lehtësuar

Masat administrative për ndryshime pa autorizim: 20,000 Lekë

-të motorit

-të shtimit të sistemit alternativ të ushqimit (impiantit të gazit)

-të karrocerisë

-të tjera me procedurë normale