Ja një lajm i mirë nga Bashkia e Dropullit

Nga punet qe kane nisur per infrastrukturen ne fshatra, lajm io mire eshte per perfundimin para pak ditesh i rikonstruksionit te pjesshem te rruges kryesore ne fshatin Lugar te Njesise Administrative Dropull i Poshtem.

Segmenti i plote qe u rikostruktua dhe u shtrua me beton ishte pjesa me e veshtire e ketij segmenti.

Pozitiv eshte fakti se per realizimin e saj ndihmuan edhe donatore qe siguruan cimento dhe rrjeta teli dhe ne pjesen me te madhe punimet u kryen nga punetoret e Bashkise.

Kryetari i Bashkise, z. Dhimitraq Toli ka falenderuar me kete rast edhe kryesine e fshatit Lugar qe siguroi cimento dhe rrjeta teli per shtrimin me beton te 9 m te fundit, ku punimet u kryen nga punetoret e Bashkise Dropull.