Ja masat e sigurise dhene nga gjykata për të 7 personat e arrestuar pas protestës