Instituti I Shëndetit Publik / Ja si përhapet zinxhir koronavirusi në familje...

Instituti i Shëndetit Publik ka publikuar se si ndodh përhapja zinxhir e koronavirusit në familje kur nëna është pozitive me COVID-19.

Në ditën e parë kur mami sëmuret izolohet për veten e saj 7 ditë dhe për familjen e saj 14 ditë.

Në ditën e tretë sëmuret fëmija I parë dhe fillon numëron 7 ditë, izolimi përfundon në ditën e 9.

Fëmija I dytë nuk ka simptoma pas 14 ditëve dhe izolimi përfundon.

Babai sëmuret në ditën e 13-të dhe fillon numëron 7 ditë.

Më poshtë është tabela e mënyrës së përhapjes.