IDM- 20 vjet veprimtari te suksesshme, me mision per nje qeverisje me te mire, me shume hapesire per qytetaret dhe demokraci te qendrueshme

Ky është Raporti Vjetor për vitin 2019, i cili njëherazi përkon me 20 vjetorin e IDM-së, me Drejtor Ekzekutiv Sotiraq Hroni.

Dekada e tretë e organizatës do të vazhdojë t’i shërbejë përmbushjes së vizionit te saj për një qeverisje më të mirë, më shumë hapësirë për qytetarët dhe më shumë punë dhe besim në aftësitë për një demokraci të qëndrueshme.

IDM falënderon partnerët, mbështetësit dhe stafin e angazhuar në vite në përmbushje të misionit të saj.
Për më shumë lexoni raportin->>
https://idmalbania.org/download/8260/