Gjirokastra, gjeni nga cila pikë është bërë kjo foto?!