Gjirokastra nderoi sot kujtimin dhe vepren e paharruar te deshmoreve dhe heronjeve te LANÇ