Gjirokaster, investime per kullimin dhe mbrojtjen e te mbjellave