Gjirokaster, investime per kullimin dhe mbrojtjen e te mbjellave

Nga Lajmi Gjirokaster mesojme se Bashkia po ben investime ne rrjetin e kanaleve kulluese, aksion qe ka lidhje me periudhen e dimrit kur duhet te jene ne gatishmeri kanalet kulluese. kolektorët etj.

Tani eshte koha me e mire per realizimin e objektivave ne kete fushe  per te mbrojtur te mbjellat nga rreshjet e dimrit.

Pastrimi i kanale dhe celja e vijave kulluese ka nisur ne zonat e Lunxhërisë, Picarit dhe Odries dhe do te vazhdoje dhe ne zonat e tjera.