Gjimnazistë të Tiranës, aplikoni për Klubin e Ambasadorëve të Natyrës!