Gjeni nga kush dhe nga ç`pozicion eshte  realizuar kjo foto?