Faleminderit nxënëses së talentuar Xhulia Shkreli për këtë vizatim të bukur të portretit të Nënë Terezës!

Nënë Tereza thotë: “Ne vetë ndiejmë që ajo që bëjmë është thjesht një pikë uji në oqean, por oqeani do të ishte i mangët pa atë pikë.”
Ky është motivi që duhet të këtë çdo mësues në punën e tij çdo ditë, çdo orë, çdo minutë, me çdo nxënës. Përpjekjet e secilit prej jush, sado të vogla qofshin, të gjitha bashkë bëjnë oqeanin e madh të dijes e të vlerave për fëmijët tanë.

(Faleminderit nxënëses së talentuar Xhulia Shkreli për këtë vizatim të bukur të portretit të Nënë Terezës! / Ministria e arsimit dhe sporteve/