Edhe Këngëtarët e Muzikantët nga 1 Maji Do Paguajnë Taksa - Sa Herë Që Do Këndojnë...

Drejtoria e Tatimeve ka vendosur që në listën e tatimpaguesve të përfshihen edhe këngëtarët…

Nuk do lejohet më që këngëtarët e muzikantët të performojnë në club-e dhe lokale pa paguar taksa.

Për t’u formalizuar tregu muzikor i lokaleve të natës është dhënë një afat kohor, që të gjithë këngëtarë të dorëzojnë të dhënat, ku këndojnë dhe sa paguhen jo më vonë se data 30 prill.

Sipas tatimeve ata duhet të derdhin për llogari të organit tatimor 15% nga shuma bruto që kanë përfituar.

Burimi: Kuarc.al