Dropull/ Punohet me Urgjence per Dizinfektimin e Objekteve. Ja Kush e ka Radhen…

Dropull/ Punohet me Urgjence per Dizinfektimin e Objekteve. Ja Kush e ka radhen…

Eshte filluar me urgjence nga puna per dizinfektimi i ndertesave publike.Per kete Bashkia Dropull ka ndertuar nje program dhe punohet cdo dite.

Ky proces parandalues kunder virusit filloi me dizinfektimin e nderteses te Njesise Administrative Dropull i Siperm ne Vrisera dhe ate te Sherbimit Zjarrfikes, zyrat ne Jorgucat, Dropull i Poshtem, si dhe autobuset e shkollave.

Nga dita e Shtune e ne vazhdim do dizinfektohen te gjitha ndertesat e Shkollave dhe kopshteve, qendrat shendetesore , ambulancat dhe ambjente te tjera publike ne Dropull e Pogon.

Per zbatimin e urdheresave te MSh po kryhen kontrolle ne dyqane, restorante e kafene dhe qendra te tjera te sherbimeve ne krejt territorin e kesaj bashkie.