Bashkia Dropull/ Dizinfektimi shtrihet edhe ne zonat malore...

Dizinfektimi shtrihet edhe ne zonat malore…

Pas dizinfektimit ne radhe te ambienteve publike, institucioneve dhe shkollave ne fshatrat e zones fushore te Dropullit, Bashkia e kesaj krahine ka filluar nga dizinfektimi i ambienteve publike ne fshatrat e Pogonit, duke filluar nga Poliçani.

Punohet mbi bazen e programit te hartuar qe asnje ambient publik dhe institucion por dhe mjedise te tjera te mos mbeten pa u dizinfektuar per parandalimin e virusit COVID19.

Kjo pune do vazhdoje dhe ne fshatrat e tjera te zones.