Covid 19/Gjirokastra e shqetësuar,ja përgjigja e Edi Sinojmerit, kryeinspektor i ISHSH në Gjirokastër