Cfare eshte vendosur me abonen e pergjithshme? Do te rrikthehet apo jo?