"Autoshkolla Start”mësim me mbrojtje maksimale nga Covid 19

Per te ndjekur kursin per LEJE DREJTIMI KAT. ” B ” stafi i Autoshkolla Start ka bere pershtatjen e ambienteve te saj ne kushtet e mbrojtjes maksimale nga COVID-19 , duke u kujdesur per higjenen dhe distancimin social , simbas te gjitha kerkesave dhe protokolleve te percaktuara nga Min. e Shendetesise .

Eshte nje experience e ndertuar mbi bazen e kushteve te reja, te diktuara nga rregullat dhe ndryshimet e vendosura e per te cilat stafi ka menduar ne menyre krijuese dhe praktike.

Eshte autoshkolle model nga duhet te mesojne dhe autoshkollat e tjera per rifillimin e mesimeve ne ambiente ku respektohet higjena, distancimi social per te qene cdo kursant i mbrojtur nga Covid 19.

Urojme qe nje shembull i tille te njihet dhe te perhapet!