Antarë të Ansamblit "Lunxhëria", Gjirokastër,  marrin pjese në një përshpirtje pranë memorialit të "Nderi i Kombit", Lefter Çipa