Akil Pano, pastori ne mbrojtje te vlerave te familjes dhe shoqerise demaskon skandalin!