920 pako me ushqime per familjet ne nevoje dhe te moshuarit e vetem te Dropullit